Защо прилагането на ментална аритметика е полезно?

  • от
ментална аритметика

По всяка вероятност знаете за талантите на азиатските деца да пресмятат с бързината на калкулатор, също така без да употребяват каквато и да е техника и материали. Сигурно и вие сте мечтали детето ви да е толкова специално. Осъществяването на точно тази мечта далеч вече не е толкова тежка, понеже именно тези, на първо четене магически заложби, реално могат да се придобият в следствие на провеждане на изучаване по ментална математика.

Днес някои по-големи обучителни центрове предоставят детско обучение, запознавайки ги със същността и стъпките за използване на ментална аритметика. Въпросният интересен метод притежава и доста ползи за образованието в бъдеще на малчуганите.

Постигане на ловкост за скоростно пресмятане наум

Много често при учениците се забелязват трудности в смятането наум, дори когато е въпрос за елементарни калкулации. Прилагането на математическите модели на умствена аритметика увеличава многократно точността и скоростта, с която е възможно да е пресметната конкретна задача наум. Постигането на добри резултати естествено е обвързано със серия от задачи и провеждане на тренировки, за да е перфектно усвоена методиката. След обучението си по умствена математика, детенцето е в състояние да си представи изчисленията за минималното време от няколко секунди, а дори и за по-малко от секунда, и съответно много бързо да даде отговора в следствие на събиране, изваждане, деление или умножение. След достатъчно продължително обучение – приблизително година, дори и по-малките деца ще са способни да калкулират напълно наум по-големи 4 или 5-цифрени числа.

Разгръщане на дясното и лявото мозъчни полукълба

Традиционното учене по аритметика, с което всички ние сме преминали в училище, подобрява съществено лявото полукълбо. Проучвания много отдавна са доказали, че дясната част на мозъка отговаря за обработването на невербалната информация. Всичко това ще рече, че работата с пресмятащи образи, които създава мозъкът, подпомагат развитието на дясното полукълбо, тъй като то извършва работа със символи и образи.

Изчислителните дейности, прилагащи се в умствената аритметика, са насочени за развитието на 2-те мозъчни полукълба.

Подобряване постиженията по всички останали предмети в училище

Макар и с просто математическо-изчислителна насоченост, тренировките по умствена математика подобряват запаметяването като покачва концентрацията. След усвояване тактиката на иновативния метод, децата подобряват и крайните си резултати по останалите предмети в училище, заедно с пресмятанията. Основните причини се коренят основно в цялостната програма на обучението по умствена аритметика, която подобрява както менталните възприятия, така и слуховите, зрителните и тактилните способности на детенцето.